5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 08:31

صفحه اصلی > اخبار و حوادث و دولت کویت : 5 سال زندان و 212 هزار دینار جریمه نقدی به جرم دریافت رشوه؛

5 سال زندان و 212 هزار دینار جریمه نقدی به جرم دریافت رشوه؛

دادگاه تجدید نظر کویت حکم پرونده ارتشاء مربوط به اداره کل معلومات مدنی را صادر کرد‌. بنا بر حکم صادره مدیر یکی از بخشهای این اداره به جرم دریافت رشوه به 5 سال زندان و جریمه نقدی به مبلغ 212 هزار دینار (دو برابر رشوه ایی که گرفته) و انفصال از خدمت و همدستان وی یک شخص مقیم با تابعیت مصری و شخص دیگر با تابعیت بنگلادشی به 3 سال زندان محکوم شده اند. این اشخاص برای صدور زودتر و خارج از نوبت بطاقه های مدنی از مقیمین پول (رشوه) دریافت می کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید