5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

25/07/2024 07:45

صفحه اصلی > دسته‌بندی نشده : رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا از امروز با حضور تیم ملی شمشیر بازی ایران در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان به میزبانی کویت آغاز خواهد شد;

رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا از امروز با حضور تیم ملی شمشیر بازی ایران در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان به میزبانی کویت آغاز خواهد شد;

شمشیر زنی کویت

رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا از امروز با حضور تیم ملی شمشیر بازی ایران در هر سه اسلحه سابر، اپه و فلوره مردان و زنان به میزبانی کویت آغاز خواهد شد.

ترکیب تیم های اعزامی به این رقابت ها به این شرح است:

🔸️اسلحه سابر مردان : علی پاکدامن، فرزاد باهرارسباران، محمد رهبری، محمد فتوحی 

🔸️اسلحه سابر بانوان: نجمه سازنچیان، کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی، پریماه برزگر

🔸️اسلحه اپه مردان: محمد اسماعیلی، محمد رحیمی، محمد رضا وثوقی، بهنام بیک 

🔸️اسلحه اپه بانوان:  ریحانه رضایی، کیمیا رضایی

🔸️اسلحه فلوره بانوان: زهرا کارگر، کیمیا معتمدی، شیدا حسینی 

رقابت های شمشیربازی قهرمانی آسیا در هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود. برنامه این رقابت ها به این شرح است: 

رقابت های بخش انفرادی

شنبه 22 ژوئن

* اسلحه اپه بانوان

* اسلحه سابر مردان 

یکشنبه 23 ژوئن

* اسلحه فلوره بانوان

اسلحه اپه مردان

دوشنبه 24 ژوئن

* اسلحه سابر بانوان

اسلحه فلوره مردان 

رقابت های بخش تیمی 

سه شنبه 25 ژوئن

* اسلحه اپه بانوان

* اسلحه سابر مردان 

چهارشنبه 26 ژوئن 

* اسلحه فلوره بانوان

* اسلحه اپه مردان

پنجشنبه 27 ژوئن

* اسلحه سابر بانوان

*اسلحه فلوره مردان 

این رقابتها با حضور بیش از 300 ورزشکار خانم و آقا از 33 کشور آسیایی در سالن شماره 4 ارض المعارض واقع در منطقه مشرف در برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید