برچسب: ارتکاب جرم

دستگیری قاتل 8 ساعت پس از ارتکاب قتل؛

کاراگاهان اداره تحقیقات جنایی وزارت کشور در منطقه فروانیه شخص مقیم با تابعیت سودان را در کمتر از 8 ساعت پس از ارتکاب جرم دستگیر کردند. در پی اعلام مرکز فوریت های  …

2024-04-23