برچسب: الصباح

شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح

وضعیت سلامتی و جسمانی امیر پایدار است

شیخ محمد العبدالله وزیر امور دیوان امیری کویت اعلام کرد، وضعیت سلامتی عالیجناب ” شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح” پایدار و مستقر است و از خداوند متعال برای ایشان عافیت و شفای …

2023-12-05