برچسب: امیر کشور

اعلام موعد تحلیف امیر جدید کویت؛

مراسم سوگند قانون اساسی، عالیجناب ” شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح”  امیر جدید کویت روز چهارشنبه در مجلس ملی برگزار خواهد شد. طبق اصل 60 قانون اساسی کویت، امیر جدید این کشور …

2023-12-18