برچسب: برق

بـرق تـرمـینــال T2 وصـل شـد؛

روز گذشته با حضور مهندسین وزارت آب، برق و انرژیهای تجدید پذیر و مسئولین وزارت کارهای عامه (وزاره الاشغال العامه) برق ترمینال جدید فرودگاه جدید کویت (T2) در فازهای یک و دو …

2024-05-08