برچسب: تورم کویت

افزایش نرخ تورم کویت در ماه آوریل؛

بر اساس داده‌های آماری جدید، تورم کویت در مقیاس سالانه در ماه آوریل گذشته 3.17 درصد افزایش یافت. شاخص قیمت مصرف کنندگان در کویت طی ماه آوریل در مقیاس سالانه 3.17 درصد …

2024-05-20