برچسب: رانندگی

آیا می دانید…؟!;

استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی حتی وقتی که پشت چراغ قرمز ایستاده اید جرم تلقی می شود و دوربین اتاق کنترل ترافیک جریمه استفاده از تلفن همراه و اخلال در عبور …

از امروز و برای مقیمین کویت گواهینامه رانندگی: نسخه فیزیکی چاپ نخواهد شد و فقط گواهینامه در هویتی قابل تایید است

وزارت کشور کویت اعلام کرد در ادامه تکمیل روند تحول دیجیتال خدمات این وزارتخانه با دستور وزیر کشور، از امروز یکشنبه نسخه فیزیکی گواهینامه رانندگی برای مقیمین چاپ نخواهد شد و نسخه …

2023-12-10