برچسب: شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح

40 روز عزای عمومی و 3 روز تعطیلی؛

شورای وزیران در جلسه فوق العاده خود در پی درگذشت عالیجناب شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت 40 روز عزای عمومی اعلام کرد و همچنین تمامی موسسات و ارگانهای دولتی به …

2023-12-16

وزیر دیوان امیری کویت

شیخ محمد العبدالله المبارک الصباح وزیر دیوان امیری کویت اعلام کرد به لطف خداوند وضعیت سلامتی عالیجناب “شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح” پایدار و مستقر است و از درگاه خداوند متعال برای …

2023-12-11

وزیر دیوان امیری کویت

شیخ محمد العبدالله المبارک الصباح وزیر دیوان امیری کویت اعلام کرد به لطف خداوند وضعیت سلامتی عالیجناب “شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح” پایدار و مستقر است و از درگاه خداوند متعال برای …

2023-12-11

وزیر دیوان امیری کویت

شیخ محمد العبدالله المبارک الصباح وزیر دیوان امیری کویت اعلام کرد به لطف خداوند وضعیت سلامتی عالیجناب “شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح” پایدار و مستقر است و از درگاه خداوند متعال برای …

2023-12-11
شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح

وضعیت سلامتی و جسمانی امیر پایدار است

شیخ محمد العبدالله وزیر امور دیوان امیری کویت اعلام کرد، وضعیت سلامتی عالیجناب ” شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح” پایدار و مستقر است و از خداوند متعال برای ایشان عافیت و شفای …

2023-12-05