برچسب: عزا

40 روز عزای عمومی و 3 روز تعطیلی؛

شورای وزیران در جلسه فوق العاده خود در پی درگذشت عالیجناب شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت 40 روز عزای عمومی اعلام کرد و همچنین تمامی موسسات و ارگانهای دولتی به …

2023-12-16