برچسب: فرودگاه ایران

پرواز همه فرودگاه‌های ایران برقرار شد؛

محدودیت‌های پروازی فرودگاه‌های ایران لغو و عملیات پروازی این فرودگاه‌ها آغاز شده است. برای اطلاع از آخرین برنامه پروازی و پروازهای جایگزین با شرکت های هواپیمایی مربوطه و یا دفاتر فروش و …

2024-04-15