برچسب: مقیمین کویت

اعلان (نوتیفیکیشن) ارسالی در برنامه های هویتی و سهل از طرف وزارت کشور پیام رسمی و مورد تایید است؛

در راستای تحول الکترونیکی خدمات وزارت کشور و انجام خدمات بصورت آنلاین و ارائه یک وسیله ارتباطی رسمی و قابل اعتماد بین وزارت کشور و شهروندان و مقیمین، این وزارتخانه اعلام کرد …

2024-01-18