برچسب: هند

ورود سران و نمایندگان کشورهای مختلف به کویت جهت ابراز تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت “امیر عفو” رحمه الله؛

در ادامه ورود سران و نمایندگان کشورهای مختلف به کویت جهت ابراز همدردی و ابراز تسلیت به امیر جدید کویت، دولت و مردم کویت امروز دوشنبه نیز پادشاه عمان، پادشاه اسپانیا و …

2023-12-18