برچسب: هپاتیت

بروزرسانی پروتکلهای کنترل بهداشتی ویژه اشخاص جدیدالورود و خواستار اقامت کویت؛

وزارت بهداشت کویت با صدور بخشنامه ایی پروتکلهای کنترل بهداشتی ویژه افرادی که متقاضی اقامت کویت (دارای ویزای جدید) هستند را  بروزرسانی کرد. بر اساس این بخشنامه افرادی که جواب آزمایش هپاتیت …