برچسب: وزارت بهداشت کویت

بروزرسانی پروتکلهای کنترل بهداشتی ویژه اشخاص جدیدالورود و خواستار اقامت کویت؛

وزارت بهداشت کویت با صدور بخشنامه ایی پروتکلهای کنترل بهداشتی ویژه افرادی که متقاضی اقامت کویت (دارای ویزای جدید) هستند را  بروزرسانی کرد. بر اساس این بخشنامه افرادی که جواب آزمایش هپاتیت …

وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام *بورد کویتی* برای پزشکان غیر کویتی خبر داد؛

وزارت بهداشت به نمایندگی از موسسه کویت برای تخصص های پزشکی (KIMS) از افتتاح برنامه های ثبت نام در برنامه های آموزشی برای پزشکان غیرکویتی شاغل در وزارت بهداشت کویت *بورد کویتی* …