برچسب: پادشاه بحرین

ورود امیر کویت به بحرین;

عالیجناب شیخ “مشعل الاحمد الجابر الصباح” امیر کویت در سومین سفر خارجی خود پس از به قدرت رسیدن ساعتی پیش وارد بحرین شد و در فرودگاه مورد استقبال حمد بن عيسى بن …