برچسب: پرگابالین

ممنوعیت فروش داروهای حاوی “پرگابالین” و “گاباپنتین” در داروخانه های خصوصی؛

وزارت بهداشت کویت فروش داروهای حاوی “پرگابالین” و “گاباپنتین” را در داروخانه های خصصوصی و داروخانه های بیمارستانهای خصوصی ممنوع اعلام کرد و داروهای حاوی این مواد فقط در بیمارستانهای دولتی و …

2024-01-11