برچسب: پزشکان شاغل

وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام *بورد کویتی* برای پزشکان غیر کویتی خبر داد؛

وزارت بهداشت به نمایندگی از موسسه کویت برای تخصص های پزشکی (KIMS) از افتتاح برنامه های ثبت نام در برنامه های آموزشی برای پزشکان غیرکویتی شاغل در وزارت بهداشت کویت *بورد کویتی* …