5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:51

صفحه اصلی > اخبار : بازگشت نقاط تفتیش و افزایش گشتهای امنیتی در جاده ها و مناطق کویت؛

بازگشت نقاط تفتیش و افزایش گشتهای امنیتی در جاده ها و مناطق کویت؛

با دستور معاون وزیر کشور سپهبد سالم النواف و در راستای تامین امنیت و سلامت شهروندان و مقیمین و برخورد با هنجار شکنان و متخلفان نقاط بازرسی توسط بخشهای مختلف وزارت کشور شامل  راهنمایی و رانندگی، امنیت عمومی و… در مناطق کویت راه اندازی شده است. همچنین با دستور وزیر کشور تعداد گشتهای پلیس افزایش یافته است. 

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید