5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

15/06/2024 08:53

صفحه اصلی > اخبار : ارسال هشدارها و جریمه های شهرداری از طریق برنامه “سهل”؛

ارسال هشدارها و جریمه های شهرداری از طریق برنامه “سهل”؛

شهرداری‌کویت از راه اندازی سرویس آنلاین ارسال هشدارها و جریمه از طریق برنامه سهل خبر داد. از این تمامی جریمه ها و هشدارهای مربوط به شهرداری از طریق برنامه سهل برای افراد ارسال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید