5.300 دینار معادل 1 میلیون تومان

22/06/2024 08:07

صفحه اصلی > اخبار و وزارت : امکان پرداخت جرائم مدنی از طریق برنامه “سهل”؛

امکان پرداخت جرائم مدنی از طریق برنامه “سهل”؛

وزارت دادگستری کویت از امکان پرداخت جرائم مدنی از طریق برنامه سهل خبر داد. اشخاص دارای پرونده های مدنی می توانند از طریق برنامه سهل حکم مربوط را مشاهده و برای پرداخت جریمه خود اقدام کنند. در صورت وجود توقیف معاملات و محدودیت برای شخص پس از پرداخت جریمه (کامل) محدودیتها برداشته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید