برچسب: وزارتخانه

اعلان (نوتیفیکیشن) ارسالی در برنامه های هویتی و سهل از طرف وزارت کشور پیام رسمی و مورد تایید است؛

در راستای تحول الکترونیکی خدمات وزارت کشور و انجام خدمات بصورت آنلاین و ارائه یک وسیله ارتباطی رسمی و قابل اعتماد بین وزارت کشور و شهروندان و مقیمین، این وزارتخانه اعلام کرد …

2024-01-18

راه اندازی سرویس آنلاین تمدید دفتر مالکیت خودرو از دوم ژانویه و تحویل مالکیت از اول فوریه 2024؛

در ادامه روند آنلاین سازی خدمات وزارت کشور، این وزارتخانه اعلام کرد از تاریخ 2024/01/02 سرویس آنلاین تمدید دفتر (کارت) مالکیت خودرو فعال خواهد شد و اشخاص می توانند بصورت آنلاین برای …

2023-12-29

از امروز و برای مقیمین کویت گواهینامه رانندگی: نسخه فیزیکی چاپ نخواهد شد و فقط گواهینامه در هویتی قابل تایید است

وزارت کشور کویت اعلام کرد در ادامه تکمیل روند تحول دیجیتال خدمات این وزارتخانه با دستور وزیر کشور، از امروز یکشنبه نسخه فیزیکی گواهینامه رانندگی برای مقیمین چاپ نخواهد شد و نسخه …

2023-12-10